Z4 Sdrive28I


barrels0812.677312.207812.677312.677312.677312.677312.677312.677312.677312.6773
barrelsA080000000000
charge1200000000000
charge2400000000000
city0822232222222222222222
city08U22.119922.542821.931122.228221.931122.120621.931122.165421.931122.1654
cityA080000000000
cityA08U0000000000
cityCD0000000000
cityE0000000000
cityUF0000000000
co2-1-1345340345341345340345340
co2A-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
co2TailpipeAGpm0000000000
co2TailpipeGpm341.808329.148345340345341345340345340
comb0826272626262626262626
comb08U25.684426.685125.682426.105625.682426.083725.682426.142425.682426.1424
combA080000000000
combA08U0000000000
combE0000000000
combinedCD0000000000
combinedUF0000000000
cylinders4444444444
displ2222222222
driveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel Drive
engId428429428429428429428429428429
eng_dscrSIDISIDISIDISIDISIDISIDISIDISIDISIDISIDI
feScore-1-177776666
fuelCost081650155016501650165016501650165016501650
fuelCostA080000000000
fuelTypePremiumPremiumPremiumPremiumPremiumPremiumPremiumPremiumPremiumPremium
fuelType1Premium GasolinePremium GasolinePremium GasolinePremium GasolinePremium GasolinePremium GasolinePremium GasolinePremium GasolinePremium GasolinePremium Gasoline
ghgScore-1-177776666
ghgScoreA-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
highway0832343233323332333233
highway08U31.983834.414232.470933.179332.470933.396732.470933.485732.470933.4857
highwayA080000000000
highwayA08U0000000000
highwayCD0000000000
highwayE0000000000
highwayUF0000000000
hlv0000000000
hpv0000000000
id32006320073285532856334793353534795347963606136062
lv20000000000
lv40000000000
makeBMWBMWBMWBMWBMWBMWBMWBMWBMWBMW
modelZ4 sDrive28iZ4 sDrive28iZ4 sDrive28iZ4 sDrive28iZ4 sDrive28iZ4 sDrive28iZ4 sDrive28iZ4 sDrive28iZ4 sDrive28iZ4 sDrive28i
mpgDataNYNNNNNNNN
phevBlendedFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalse
pv20000000000
pv40000000000
range0000000000
rangeCity0000000000
rangeCityA0000000000
rangeHwy0000000000
rangeHwyA0000000000
tranyAutomatic 8-spdManual 6-spdAutomatic 8-spdManual 6-spdAutomatic (S8)Manual 6-spdAutomatic (S8)Manual 6-spdAutomatic (S8)Manual 6-spd
UCity27.949928.464627.949928.366427.949928.215527.949928.278327.949928.2783
UCityA0000000000
UHighway46.889648.265346.892348.036446.892348.388746.892348.533146.892348.5331
UHighwayA0000000000
VClassTwo SeatersTwo SeatersTwo SeatersTwo SeatersTwo SeatersTwo SeatersTwo SeatersTwo SeatersTwo SeatersTwo Seaters
year2012201220132013201420142015201520162016
youSaveSpend-1500-1000-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500
guzzlerGGGTTGTTTS
trans_dscrCLKUPCLKUP3MODE VLKUPCLKUPCLKUPSIL2MODE CLKUPSILEMS 2MODE CLKUPCLKUP
tChargerTTTTTTTTTT
sChargerSSSSSSSSSS
atvTypeFFVHybridDieselDieselFFVDieselCNGFFVDieselHybrid
fuelType2E85ElectricityE85E85E85E85E85E85E85E85
rangeA310/440310/460270287413383368310/340270/240/340280/370
evMotor270V Li-Ion245V Ni-MH245V Ni-MH111 kW 3-Phase AC245V Ni-MH50 kW IPMSM288V Ni-MH288V Ni-MH288V Ni-MH374V Li-Ion
mfrCodeBMXBMXBMXBMXBMXBMXBMXBMXBMXBMX
c240Dscrstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargersingle chargerstandard chargerstandard chargerstandard charger7.2 kW chargerstandard charger
charge240b0000000000
c240bDscr80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual chargerdual chargerdual charger6.6 kW charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger
createdOnTue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Mon Apr 07 00:00:00 EDT 2014Mon Apr 07 00:00:00 EDT 2014Thu Mar 12 00:00:00 EDT 2015Thu Mar 12 00:00:00 EDT 2015
modifiedOnMon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016
startStopNNNNNYNYNY
phevCity0000000000
phevHwy0000000000
phevComb0000000000